Obchodní podmínky - Kompletní pozáruční servis plastových oken Praha

+420 608 777 926
Přejít na obsah

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY OKNA 28 s.r.o. – Kompletní pozáruční servis plastových oken (platný k 1.1.2020 dále jen Dodavatel)

Provedením objednávky zákazník (dále jen Objednatel) potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
provozovatel a fakturační údaje:
Okna 28 s.r.o.
Se sídlem : Nádražní 24 , Cerhenice 28102 (platí i jako korespondenční adresa a adresa pro uplatnění písemné reklamace).
kontaktní údaje:
zodpovědný vedoucí: Tomáš Mázik 608 777 926
e-mail - okna28info@gmail.com
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5803373399/0800
místo působení:
Praha a Středočeský kraj, dále dle domluvy jen při větší objednávce.
pracovní doba servisních techniků:
Dle domluvy (možné i víkendy).
záruka:
Na provedené servisní úkony poskytujeme záruku 3měsíce, na drobné komponenty (kličky, panty, kování…) 6 měsíců.
platební podmínky:
Pro servisní zásahy malého rozsahu není standardně vyžadována záloha.
Objednatel provede platbu za provedené služby včetně dodaných komponentů po ukončení návštěvy technika v hotovosti na příjmový doklad.
Platba za tyto služby je účtována dle platného ceníku Dodavatele uvedeného na www. Okna28.cz
U větších objednávek může být před započetím realizace vyžadována záloha.
storno, nepřevzaté zboží/ služby:
Po provedení objednávky je objednávka považována za závaznou. Za objednávku je považována objednávka provedená přes e-mail, telefon, dopis, či objednávka u Objednatele doma při prohlídce servisním technikem Dodavatele, kde technik  řádně vyplní objednávku (objednávkový/zakázkový list) , kterou Objednatel stvrdí vlastnoručním podpisem.
Objednatel má možnost bezplatně stornovat objednávku do 12hodin po provedení objednávky.
Pokud nebude objednávka včasně stornována a Objednatel nepřevezme objednané služby v dohodnutý termín, dobu a místo, je Dodavatel oprávněn požadovat jako kompenzaci za přiměřené běžné náklady (výjezd technika, již zakoupené komponenty…) 500,-Kč.
ochrana osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů bude pouze osoba pověřená firmou OKNA 28 s.r.o..
Účely zpracování: plnění našeho smluvního vztahu, vedení účetnictví, vyřízení reklamací a jiné zákonné povinnosti.
Rozsah zpracovávaných údajů:
Jméno, příjmení, adresa- k vystavení objednávky, účetních dokladů a lokalizaci zakázky.
Telefonní číslo, e- mailová adresa-  pro vzájemnou komunikaci.
Doba uložení osobních údajů:
Vedení účetnictví- 10let počínaje následujícím rokem od vystavení účetního dokladu.
Vyřízení reklamace- 12měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu.
Lokalizační údaje- 6 měsíců.
Vaše práva:
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak je s nimi nakládáno.
Na úředně ověřenou písemnou žádost na výše uvedenou adresu firmy OKNA 28 s.r.o. Vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1měsíce, pověřená osoba zašle jaké údaje o Vás má, opraví je a pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje dále zpracovávala, vymaže je. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony0, které uchovávání osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Návrat na obsah